In de serie blogs, Vrouwelijke predikers tijdens de opwekkingen in Engeland, nu het laatste deel 6. Vrouwen die door de Heilige Geest uitgekozen worden om te prediken, te onderwijzen, te leiden; het bewijs dat vrouwen niet horen te zwijgen in de gemeente van Jezus.

In de serie blogs, Vrouwelijke predikers tijdens de opwekkingen in Engeland, nu deel 5. Waar we zien hoe kracht zich in zwakheid toont als de Heilige Geest aan het werk mag.

In de serie blogs, Vrouwelijke predikers tijdens de opwekkingen in Engeland, nu deel 4. John Wesley zag voornamelijk vrouwen zich inzetten om de hongerigen eten te geven, om de dorstigen te voorzien, om onderdak te geven aan, om de naakten te kleden, om de zieken en gevangenen te bezoeken. Zijn er in de hemel misschien meer vrouwen?

In de serie blogs, Vrouwelijke predikers tijdens de opwekkingen in Engeland, nu deel 3. Het vuur verspreidde zich, tot een zuster me toestemming vroeg te bidden. Dergelijk gebed had ik nog nooit gehoord, volkomen en authentiek; vreemd en zonder vorm, alles dat werd genoemd was als een vlam van vuur. Ieder woord raakte mijn hart…

In de serie blogs, Vrouwelijke predikers tijdens de opwekkingen in Engeland, nu deel 2. Vrouwen waren niet ongezien toen Engeland geestelijk wakker werd in de 17e eeuw. Al eerder noemde ik de Quakers, die als “kerk”, de eerste vrouwelijke predikers aanstelde. Maar nu de vraag: op welke grond werden deze vrouwen aangesteld?

Vrouwen lijken nauwelijks zichtbaar in de kerkgeschiedenis. Waren ze er niet of zijn hun memoires weggedrukt in de door mannen gedomineerde maatschappij? Terwijl het evangelie van Jezus begon bij een vrouw, en het vrouwen waren die het eerst getuigde van de opstanding van Jezus.

© 2022 Baptistengemeente Ichthus Alphen a/d Rijn