• Vrouwen in Christus zijn geroepen, wie houdt ze tegen?
  In de serie blogs, Vrouwelijke predikers tijdens de opwekkingen in Engeland, nu het laatste deel 6. Vrouwen die door de Heilige Geest uitgekozen worden om te prediken, te onderwijzen, te leiden; het bewijs dat vrouwen niet horen te zwijgen in de gemeente van Jezus. [Lees verder]
 • De Heer is waarlijk opgestaan!
  Vandaag vieren we Pasen: de Heer is waarlijk opgestaan! Kom maar door met dat vuurwerk, het trompetgeschal en die juichende mensenmassa! Want het is feest! De dood heeft niet het laatste woord. Het kwaad is overwonnen. Voor jou. Voor mij![Lees verder]
 • Stil – Stille week
  In Ezechiël 37:1-14 lezen we een bijzondere tekst. Een moeilijke tekst. Maar toch kunnen ook wij er iets van leren op deze Stille Zaterdag[Lees verder]
 • Goede Vrijdag – Stille week
  Vandaag is het 15 april en het is Goede Vrijdag. We proberen een week van inkeer te maken, van op je knieën gaan. Je bent zelf de gast op het feest, maar het draait om Hem die het Feest geeft, om Jezus – en dan lijkt alles op z’n kop te staan.[Lees verder]
 • Verraad – Stille week
  Vandaag is 14 april en het is – in de christelijke traditie – Witte Donderdag. Jezus gedenkt met zijn leerlingen de uittocht uit Egypte met het Pesachmaal. Nanda laat zien dat dit moment een cruciaal moment is, voor Hem en voor ons.[Lees verder]
 • Jezus volgen – Stille week
  Vandaag, op woensdag 13 april, denken we na over wat het betekent om Jezus te volgen. Waar denk jij aan bij ‘Jezus volgen’?… Misschien denk je aan getuigen, of aan je naasten liefhebben, of vooral aan God dienen? Ik denk dat al deze dingen waar en Bijbels zijn![Lees verder]
 • Jezus is niet gekomen om te heersen, maar om te dienen – Stille week
  Het is vandaag dinsdag 12 april. De ander dienen… In Johannes 13: 1-11 gedraagt Jezus zich op een manier die hem volgens Petrus helemaal niet past. ‘Nee, niet, nooit… zult u mijn voeten wassen.’ Wesselien deelt bijna eenzelfde ervaring.[Lees verder]
 • Loslaten – Stille week
  Vandaag, 11 april, start de Stille Week. Derk Jan richt, door in te zoomen op Filippenzen 2:5-8, onze aandacht naar Jezus, hoe Hij alles losliet om het verschil te maken voor jou en mij.[Lees verder]
 • Bewondering en irritatie – dag 40
  Het is zondag 10 april. We staan aan het begin van wat we de stille week zijn gaan noemen. Aangekomen bij het keerpunt van Jezus’ leven op aarde. Wat er deze week gaat gebeuren is iets om stil van te worden.[Lees verder]
 • Groeiend verlangen – dag 39
  Het is zaterdag 9 april. Het lijkt vaak zo onmogelijk dat je door lijden heen dichter bij Jezus kunt komen. Theodoor neemt ons mee naar Paulus die juist wil delen in Christus’ lijden en ook aangeeft waarom. Paulus schrijft hierover in Filippenzen 3:7-16.[Lees verder]
 • Het cadeau van God en Jezus aan ons – dag 38
  Vandaag is het vrijdag 8 april. Hoop; dat is het woord dat in mij opkomt na het lezen van Johannes 16. Deze tekst komt voor mij als een verademing na de tekst in Johannes 15 over ‘de haat van de wereld’. Toch denk ik dat je deze twee teksten niet uit elkaar moet trekken… Deze teksten vullen elkaar aan![Lees verder]
 • Vrij – dag 37
  Het is donderdag 7 april. Het Pesach-lam en het ongedesemde brood zeggen ons vandaag niet zoveel. Ons avondmaal lijkt nauwelijks meer op het oorspronkelijke Pesachmaal dat ook Jezus als Jood nuttigde vlak voor zijn lijden en sterven. Wat bedoelt Paulus met deze metaforen? Marien laat zien wat het betekent om als ongedesemd brood te zijn.[Lees verder]
 • De taal van de hemel voor Wales!
  In de serie blogs, Vrouwelijke predikers tijdens de opwekkingen in Engeland, nu deel 5. Waar we zien hoe kracht zich in zwakheid toont als de Heilige Geest aan het werk mag. [Lees verder]
 • Hup, hup, opschieten! – dag 36
  Vandaag is het woensdag 6 april. Het Pesach-feest zou qua voorbereiding niet Ingrids favoriete feest zijn. Te veel haast… We lezen erover in Exodus 12:14-17. Maar Ingrid laat ook zien dat die haast een functie heeft die goed voor ons is.[Lees verder]
 • Saved! – dag 35
  Het is 5 april. Vandaag lezen we uit Spreuken over Vrouwe Wijsheid. Hoe zij ons roept, uitnodigt om wijs te worden. Frits legt verband met Jezus’ uitnodiging. Welke gevolgen heeft afwijzing van deze uitnodigingen?[Lees verder]
 • Voor wie is het feest – dag 34
  Vandaag, 4 april, lezen we uit Matteüs 25:1-13, over de gelijkenis van de 10 meisjes. Over genoeg olie en te weinig olie. Dit verhaal is een oproep om waakzaam te zijn. Maar waarvoor? En hoe doen we dit? Wat is de olie in onze lamp en hoe zorgen we dat we genoeg hebben?[Lees verder]
 • Harde woorden – dag 33
  Het is zondag 3 april. Het Feest komt steeds dichterbij, maar de toon van de uitnodiging lijkt scherper te worden. Vorige week stonden we nog stil bij die prachtige gelijkenis van de wijnstokken, maar in de tekst die deze week centraal staat, Johannes 15, vers 18 tot en met 27, klinken ineens harde woorden.[Lees verder]
 • Blijf in mijn liefde – dag 32
  Het is vandaag zaterdag 2 april. Jezus gunt het ons om elke dag vanuit die feestvreugde te leven, te leven met de vreugde van zijn liefde. Gewoon in het leven van alledag, genietend van zijn liefde.[Lees verder]
 • In de spiegel kijken – dag 31
  Vandaag is het vrijdag 1 april. We hebben het deze week over levenslang verbonden blijven. Verbonden met Jezus die de ware wijnstok is. Over zélf vruchten dragen, over een feest dat meer is dan een korte bevlieging. Willem kijkt met ons in de spiegel van Jakobus 1:19-27.[Lees verder]
 • Een zetje – dag 30
  Vandaag, donderdag 31 maart, laat Nanda ons zien hoe Paulus (in Efeziërs 3:14-20) volgelingen van Jezus een groot hart onder de riem steekt.[Lees verder]
 • Heer waar dan heen? – dag 29
  Vandaag is het woensdag 30 maart. Hagar is geraakt door het Godsvertrouwen van christenen in Oekraïne en Gods belofte van vrede die door Jezus’ sterven wordt ingelost.[Lees verder]
 • Goede wijn – dag 28
  Wijn zorgt voor de juiste feeststemming. Maar de wijn is veel te vroeg op. Het feest is nog in volle gang en er is geen wijn meer! Zou er nu water uitgedeeld moeten worden? Het is vandaag 29 maart en de bijdrage is van Wesselien. [Lees verder]
 • Een liefdeslied – dag 27
  Liefde is kwetsbaar en kan tegenvallen. Veel liederen gaan ook over gebroken liefde. Derk Jan staat vandaag, 28 maart, stil bij een liefdeslied van God. Je vind het in Jesaja 5:1-7.[Lees verder]
 • Feeststemming – dag 26
  Het is zondag 27 maart. Tot nu toe stonden we stil bij de voorbereidingen op dit feest. Maar hoe kom je in de juiste feeststemming? Deze week begint met de lezing van de gelijkenis van de wijnstok. Een mooie gelijkenis op weg naar een feest.[Lees verder]
 • Van de duisternis naar het licht – dag 25
  Het is 26 maart, en vandaag laat Theodoor ons iets zien van die wonderlijke weg van de duisternis naar het licht, waarover Jezus spreekt in Johannes 12:44-50. [Lees verder]
 • Knoop in je buik – dag 24
  Vandaag is het vrijdag 25 maart. Hagar, die zelf graag feestjes organiseert, probeert zich voor te stellen hoe het moet zijn als je, net als Jezus, keer op keer te maken krijgt met mensen die jouw uitnodiging voor het feest afwijzen. Iets dat al door de profeet Jesaja was voorspeld (Jesaja 6:1-10)[Lees verder]
 • Geheime gelovigen – dag 23
  Het is 24 maart. We hebben het deze week over hoe we de uitnodiging voor het feest van Jezus aannemen. Kun je de uitnodiging ook zo aannemen dat niemand het merkt, of bijna niemand? [Lees verder]
 • Feestkleren – dag 22
  Vandaag, 23 maart, en je ziet het volgende voor je ogen gebeuren: de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die geen bruiloftskleed droeg...[Lees verder]
 • Neem ik de uitnodiging aan? – dag 21
  Het is vandaag 22 maart. De genodigden voor het bruiloftsfeest komen niet! Ze kiezen voor hun eigen zaken en mishandelen zelfs de uitgezonden boden. Als ik deze gelijkenis van Jezus zou hebben gehoord, daar in de straten van Jeruzalem, zou ik de uitnodiging voor dit bruiloftsfeest aannemen?[Lees verder]
 • De uitnodiging? – dag 20
  Juist zijn pijn laat iets zien van de grootheid van Jezus’ liefde. Want hoe vaak ze Hem ook afwezen, hoe erg die pijn ook was, zijn liefde was groter. Ze hadden geen oog voor Hem… toch trok Hij zijn uitnodiging niet terug! [Lees verder]
 • Wat doe jij met de uitnodiging? – dag 19
  Vandaag is het 20 maart. Jij hebt een uitnodiging gekregen voor het feest. Maar van wie komt die uitnodiging eigenlijk? Op weg naar het feest vraagt de Heer om geloof. Daarom dat deze week de podcast je aan wilt zetten om keuzen te maken, te appelleren.[Lees verder]
 • De steppe zal bloeien – dag 18
  Het is vandaag zaterdag 19 maart. Dion neemt je mee naar een begrafenis die uitmondt in het mooiste feest. We mogen anderen met trillende handen en knikkende knieën moed inspreken; want De woestijn zal zich verheugen de dorre vlakte vrolijk zijn de wildernis zal jubelen en bloeien...[Lees verder]
 • Vrucht dragen – dag 17
  Het is vrijdag 18 maart. Heerlijk hoe we in de afgelopen periode konden genieten van de eerste lentezon. Krokussen steken hun kopjes weer boven de koude grond, bomen en struiken lopen uit en bij veel mensen kriebelt het om in de tuin aan de slag te gaan. Jezus heeft het in de tekst van vandaag ook over zaaien en de bijbehorende vruchten.[Lees verder]
 • De begrafenis is TOCH een feest! – dag 16
  Het is vandaag donderdag 17 maart. Nanda nodigt je in deze aflevering uit om alvast je feestkleding uit de kast te halen. Tussen het rijtje feestkleren dat Paulus opnoemt, is er vast wel een karaktereigenschap waar jij in kunt groeien.[Lees verder]
 • Sterven om te leven – dag 15
  Vandaag is het woensdag 16 maart. Kolossenzen 2 vers 6 zegt: Door onze doop worden wij ook met Jezus begraven. Dat is best een heftig beeld als je daarbij stilstaat… jij bent met Hem begraven! Gelukkig staat in Kolossenzen verder uitgelegd waarom sterven aan jezelf niet iets negatiefs is, want het sterven maakt ons één met Christus en leidt tot leven! Zo leidt sterven uiteindelijk toch tot feest![Lees verder]
 • Ik dacht dat dit een feest voor iedereen was… – dag 14
  Het is vandaag 15 maart. In de Koerdische cultuur is een feest er voor zoveel mogelijk mensen. Geldt dat ook voor het feest van Pasen? Wesselien denkt er met ons over na.[Lees verder]
 • Wat is het je waard? – dag 13
  Vandaag is het maandag 14 maart. Jezus volgen, dat is niet in een wandtegelspreuk te vangen. Denk er gerust over door: wat win je ermee om Jezus te volgen, meer dan je eigen glorie en succes? Wat is het je waard om met Jezus feest te vieren – nu al elke dag en straks voor altijd en eeuwig?[Lees verder]
 • Is het een feest of een begrafenis? – dag 12
  Het is zondag 13 maart. Je bent uitgenodigd voor het feest je hebt allerlei verwachtingen. Hoge verwachtingen. Maar nu het dichterbij komt, ontdek je dat het feest misschien wel anders is dan wat je verwacht had![Lees verder]
 • Heilige woede – dag 11
  Het is zaterdag 12 maart. Je hebt van die Bijbelteksten die de feestvreugde lijken te bederven. Zo begint Theodoor als hij schrijft en nadenkt over Psalm 139. Een van die Bijbelteksten die de feestvreugde lijken te bederven..[Lees verder]
 • Heb lief – dag 10
  Vandaag is het vrijdag 10 maart. Hoe vaak hebben we niet een oordeel over iets en meer nog over een ander. Maar, nu we op weg zijn naar het feest van Pasen, welke weg wijst Jezus ons? Hagar laat ons er iets van zien.[Lees verder]
 • Een levende dode – dag 9
  Vandaag is het donderdag 10 maart. In Marcus 1 ontmoeten we een melaatse. Deze man was echt in alles het tegenovergestelde van een feestganger. In plaats van feestkleding hingen lompen om zijn stompen, hij rook naar de dood in plaats van naar parfum. Hij was op sterven na dood. [Lees verder]
 • Film – dag 8
  Vandaag is het woensdag 9 maart. Bij feest hoort ook voorpret. Wat doe ik aan, welk cadeau kies ik, hoe zal het feest verlopen? Aan de hand van Lucas 18 laat Ingrid zien hoe verschillende genodigden hiermee omgaan. Hoe reageert Jezus? [Lees verder]
 • Schuif je aan? – dag 7
  et is dinsdag 8 maart. Frits laat ons vandaag zien wat er gebeurt als Jezus jou vraagt Hem te volgen. Jezus is op aarde om het Koninkrijk van God aan te kondigen: dat Koninkrijk is nabij, ligt voor het grijpen. Het is een feest om bij de Koning van dit koninkrijk aan te sluiten. Dat merkt ook Levi, een tollenaar.[Lees verder]
 • Een levend dankoffer – dag 6
  Vandaag is het maandag 7 maart. Hagar neemt ons mee naar Ethiopië waar ze iets meemaakte dat haar deed denken aan hoe God ons tegemoetkomt als wij Hem ontmoeten op zijn feest.[Lees verder]
 • De zalving van Jezus – dag 5
  Het is zondag 6 maart. Je bent uitgenodigd voor het feest. Wat neem je dan mee? Je kunt moeilijk met lege handen aankomen, toch? Maar geef je dan een groot cadeau of gaat het meer om het gebaar? En hoe waardeert de ontvanger jouw cadeau? Hoe kijken anderen daar naar?[Lees verder]
 • Wat we leren van Pesach – dag 4
  Het is vandaag zaterdag 5 maart, de vierde dag van de 40 dagentijd. Vandaag is de bijdrage geschreven door Dion van den Boom. We hebben deze week nagedacht over de voorbereiding van het feest. Vandaag kijken we naar hoe het volk Israël zich in Egypte voorbereidde op het Pesach feest: wat kunnen wij daarvan leren?[Lees verder]
 • Feest van genade – dag 3
  Het is vrijdag 4 maart. Vandaag denkt Derk Jan met je na over de vraag wat "je hart scheuren" te maken heeft met het thema Feest. Kijk je alleen naar de letter van de wet, dan zijn de meesten van ons keurige mensen. We blijven netjes binnen de regels. Het is zoals de titel van een boek: ‘De meeste mensen deugen’. Ok, we zijn niet perfect, maar toch zeker ook niet zoals ...[Lees verder]
 • Voorjaarsschoonmaak – dag 2
  Het is donderdag 3 maart. Vandaag is de bijdrage geschreven door Nanda Langkamp. We denken de komende dagen na over hoe we ons voorbereiden op het feest. Daarbij staat in deze aflevering Psalm 51 centraal. Ik heb ‘m de titel ‘voorjaarsschoonmaak’ gegeven.[Lees verder]
 • Echt vasten – dag 1
  40 dagen stilstaan voor Pasen. 40 dagen hier&nu laat je stil staan in deze tijd richting Pasen. Ook dit jaar zien we dit als mooie mogelijkheid om als gemeente de 40-dagentijd door te gaan om geestelijk te groeien. Met iedere dag een nieuwe [Lees verder]
 • Zijn er in de hemel meer vrouwen?
  In de serie blogs, Vrouwelijke predikers tijdens de opwekkingen in Engeland, nu deel 4. John Wesley zag voornamelijk vrouwen zich inzetten om de hongerigen eten te geven, om de dorstigen te voorzien, om onderdak te geven aan, om de naakten te kleden, om de zieken en gevangenen te bezoeken. Zijn er in de hemel misschien meer vrouwen?[Lees verder]
 • John Wesley koos niet voor vrouwen
  In de serie blogs, Vrouwelijke predikers tijdens de opwekkingen in Engeland, nu deel 3. Het vuur verspreidde zich, tot een zuster me toestemming vroeg te bidden. Dergelijk gebed had ik nog nooit gehoord, volkomen en authentiek; vreemd en zonder vorm, alles dat werd genoemd was als een vlam van vuur. Ieder woord raakte mijn hart...[Lees verder]
 • Waarom veel Baptisten als Quakers denken
  In de serie blogs, Vrouwelijke predikers tijdens de opwekkingen in Engeland, nu deel 2. Vrouwen waren niet ongezien toen Engeland geestelijk wakker werd in de 17e eeuw. Al eerder noemde ik de Quakers, die als "kerk", de eerste vrouwelijke predikers aanstelde. Maar nu de vraag: op welke grond werden deze vrouwen aangesteld?[Lees verder]
 • Vrouwelijke predikers tijdens de opwekkingen in Engeland
  Vrouwen lijken nauwelijks zichtbaar in de kerkgeschiedenis. Waren ze er niet of zijn hun memoires weggedrukt in de door mannen gedomineerde maatschappij? Terwijl het evangelie van Jezus begon bij een vrouw, en het vrouwen waren die het eerst getuigde van de opstanding van Jezus.[Lees verder]
 • Groeikracht 2022
  Het begin, nu een jaar geleden. De website van Groeikracht.info   Ook in 2022 gaan gemeenteleden verder met hun geloof te delen in video’s of in artikelen. De website heeft wat aanpassingen ondergaan, hopelijk is nu alles in het Nederlands. En [Lees verder]
 • De vergeten geloofsheldin Truus
  Een vergeten geloofsheldin Geertruida Wijsmuller - Meijer (Alkmaar, 21-4 1896 – Amsterdam, 30-8-1978) Het meisje met het rode haar, bekend als Hannie Schaft, familie ten Boom, of Schindler; allen bekend om moedige reddende liefde, waardoor vele [Lees verder]
 • 40 dagen hier & nu
  40 dagen stilstaan voor Pasen. 40 dagen hier&nu laat je stil staan in deze tijd richting Pasen. Met iedere dag een nieuwe podcast online. De podcast-serie loopt sinds 17 februari, en het begon met: Wanneer ben jij voor het laatst stilgezet?! De [Lees verder]
 • De fascinatie voor vaccinatie
  Oorspronkelijk bericht verschenen in het decembernummer 2020 van Het Zoeklicht. De fascinatie voor vaccinatie Openbaring 18:23 leert dat alle naties misleid zullen worden door ‘toverij’. In het Grieks staat hier pharmakeia. Dit is ook te vertalen [Lees verder]
close

Met dit formulier kun je inschrijven om nieuwe berichten of artikelen te ontvangen in je mailbox.
Je kunt kiezen wat je wilt ontvangen.
Uitschrijven kan altijd onder in de laatste mail die je zult ontvangen.