In de serie Levend bewijs kijken we naar Petrus hoe hij aan de rand van de samenleving waarin hij leefde getuige kon zijn. Petrus wil jou en mij wil helpen en aanmoedigen om getuige te zijn van ons geloof in Jezus; in woord en daad, in onze samenleving waar we als christenen ook aan de rand zijn komen te staan. Lees HIER de inleiding. Schrijf je HIER in om op de hoogte te blijven van nieuwe studie-artikelen.

Als je Petrus de apostel niet kent, dan mis je het karakter achter zijn brieven. Wie is de man achter de brief van Petrus? Passievol voor Jezus, maar toch verloochende hij Jezus te kennen, hier met Jezus op de achtergrond.

Lees  HIER : 1 Petrus 1:1-2

Luister naar dit artikel

Een stap verder - Wie is Petrus? (Deel1)

Lijken we allemaal niet een beetje op Petrus? Van tijd tot tijd zijn we passievol en weten wel hoe het hoort, en we weten zelfs wat Jezus hoort te doen in ons leven; maar…

Stroken jouw verwachtingen met die van God?

Petrus was maar een klein visje in een hele grote vijver. Hij woonde in het achtergestelde Galilea dat niet meetelde bij de gesettelde Joodse leiders in Jeruzalem. Galilea lag in een uithoek ergens in dat machtige Romeinse rijk.
En met de overheersing van de Romeinen leek voor Israël het herstel van dat eens zo machtige koninkrijk van David een verloren droom. Maar Petrus  was één van die Israëlieten die de hoop op een hersteld Israëlisch koninkrijk in zijn hart droeg.

Petrus verwachtte niet zomaar een koning, maar een Messias, een gezalfde, een bevrijder zoals de bekende koning David, die het hart van mensen weer naar God terug zou brengen, maar ook de Romeinen een kopje kleiner zou maken. Maar wanneer een vijand als de Romeinen zo groot en zo machtig is…, kun je dan nog wel iets verwachten van een gewone mensenzoon, al is hij een zoon van David?

Problemen kunnen zo groot zijn, dat we vergeten dat God altijd het laatste Woord heeft.

Toen Petrus werd geroepen en hij die rondreizende rabbi Yeshua(Jezus) ging volgen – die mogelijk de Messias was – had hij niet verwacht dat hij door het volgen van die rabbi ver buiten zijn kleine wereldje terecht zou komen. Petrus zou zelfs voorbij de grenzen van zijn eigen tijd gaan. Hij had niet kunnen verzinnen dat deze Jezus een boodschap had dat zelfs door geen enkele wereldse macht te beheersen was.

Het zou een boodschap worden die niet te vangen en te binden is, maar wordt bewaard in mensen harten, volgelingen van Jezus, die het bewaren en weer doorgeven. Het feit dat jij dit leest, maakt o.a. Petrus meer dan de toen heersende keizer, waarvan niemand nu nog iets leest. We geven onze kinderen nu de namen als: Petrus, Johannes, Lucas, Marcus…en onze hond noemen we: Caesar of Nero. Wie had dat verwacht!? Mijn geloof gaat ook niet altijd ver, maar besef je dat wanneer Jezus je helemaal mag hebben, Jezus ook jou uit je kleine wereldje kan trekken en je tot zegen kan laten zijn voor velen?

Kijk naar Petrus en hoe imperfect hij was

Dan zie je in het leven van Petrus dramatische tegenstellingen.
Hij begon als een simpele visser, Simon, zoon van Jona, en zou eindigen als Petrus(Kefas) de rots, de man die van Jezus de opdracht krijgt om Zijn volgelingen te leiden. Maar voor dat zo ver was zien we eerst…

Petrus de impulsief avontuurlijke, die samen met zijn broer Andreas door Jezus werd geroepen om hun visserij-onderneming te verlaten. Jezus vroeg hen om Hem te volgen om voortaan vissers van mensen te worden (Mar. 1:16-18). Petrus twijfelde geen moment, liet alles achter en ging achter Jezus aan.
Petrus de vriendschappelijke, die zijn avontuur met Jezus begon als een loyale vriend.
Petrus de fundamentalist, waardoor er ook spanning was tussen hem en Jezus. Hij was het volkomen met Jezus oneens toen deze zei te gaan sterven. Dit idee van rabbi Jezus strookte niet met zijn ideeën. Hij wist wel een oplossing met zwaarden, maar kon zich zeker vinden in een plan waarin de Messias zou moeten sterven; en Petrus bestrafte Jezus (Matt. 16:21).
Petrus de enthousiasteling, wilde niet alleen op water lopen, hij waagde het toch maar (Matt. 14:29).
Petrus de ongelovige, die wegzinkt in het water, of bang is door de storm te vergaan (Luc. 8:28).
Petrus de beschermer, die rond Jezus stond om kinderen en anderen op afstand te houden.
Petrus de overmoedige, die riep Al zouden zij ook allen aanstoot aan U nemen, ik zal nooit aanstoot aan U nemen (Matt. 26:33).

Maar zijn grillige persoonlijkheid krijgt een dieptepunt op het moment toen… Petrus de lafaard Jezus daadwerkelijk verloochende, toen er tegen hem gezegd werd Wij weten van je accent dat je een Galileeër bent en dat je Jezus de Nazarener kent. Je was bij hem.
Petrus de emotionele riep vloekend, Ik ken die mens niet! Na drie keer Jezus te hebben verloochend, huilde Petrus de berouwvolle bitter  (Matt. 26:69-75). Zou deze imperfecte Petrus geschikt zijn als leider in het leger van Jezus?

Hoe zou volgens jou de CV van de volgende geestelijk leider van “jouw” gemeente eruit moeten zien. Zou Petrus nu worden aangenomen?

Maar dan komt er een een keerpunt in het leven van Petrus de berouwvolle. Hij was op het punt gekomen dat hij realiseerde dat hij bankroet was. Het feit dat hij zijn vriend Jezus had verloochend moet zijn hart hebben gebroken. Hij bleek in eigen kracht niet in staat was Jezus tot in de dood te volgen, zoals hij dat eerder gezworen had; Petrus’ zwakheid kwam aan het licht. (Matt. 26:35).

Het Levend bewijs dat Jezus eeuwig leeft, begint in het hart van een enkel mens die tot erkenning komt dat:

  1. Je Jezus niet kunt dicteren wat en hoe hij het moet doen
  2. Je Jezus moet geloven en vertrouwen; juist als dat niet strookt met je eigen denken.

Maar dan de vraag: durf je zwak te worden en met en voor Jezus te sterven…dat is een stap verder. Daar weet Petrus alles van, en daar is iedere christen toe geroepen, ook jij.

Daar weet Petrus alles van, en daar is iedere christen toe geroepen, ook jij.

Wanneer we Petrus zo hebben zien falen, en nu in zijn brief het volgende lezen: Geef God de Here een ereplaats in je hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die jou vraagt om je geloof te delen. (1 Pet. 3:15), dan zijn dat woorden die heel wat hebben gekost voor Petrus.

Wat een transformatie, van lafheid, naar stoutmoedig vertrouwen dat uiteindelijk zou leiden tot Petrus’ dood!

Vragen:
1. Wat vind jij fascinerend van het leven van Petrus?

2. Vind je Jezus’ houding naar Petrus niet te soft, en nam Jezus niet een enorm risico door Petrus een geestelijk leider te maken!

3. Wat is voor jou een stap verder?

Open als PDF
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2020 Baptistengemeente Ichthus Alphen a/d Rijn
   

Met Petrus leren getuige te zijn in deze tijd.

Deze studie is geschreven om te helpen, en aan te moedigen om getuige te zijn, midden in onze samenleving waar het christelijke leven naar de rand is geduwd. Petrus gebruikt het beeld van levende stenen, aan elkaar verbonden, op elkaar voortbouwend. Maar dit alles op het fundament, de hoeksteen Jezus. Dat moet toch zeker een zichtbaar en levend gebouw worden? Jezus zei: een lamp zet je toch ook niet onder maatemmer(korenmaat).

Stilstand is achteruitgang is niet alleen een gezegde, dit is een geestelijke waarheid. Zij die achterbleven in de tocht die Israël ging door de woestijn, zij vielen als eerste ten prooi aan de vijand. Zo werkt satan met zijn listen. Hij weet dat gelovigen zwak zijn wanneer ze losraken van de geloofsgemeenschap. In het volgen van Jezus kennen we drie uitdagingen:

Paulus schrijft in Kolossenzen: Een christen is overgebracht van deze wereld naar het Koninkrijk van Jezus; van het duister in het licht. Om licht te verspreiden...maar lukt dat achter de voordeur, of vanachter de TV/PC?

Openlijk ons licht laten schijnen met de opdracht om geloof, genade, vergeving, liefde, moed, vertroosting en bemoediging te laten zien. Jezus heeft het geschonken, heeft ons geroepen om een kerk te zijn van levende stenen; om de boodschap van Gods redding door Jezus te verspreiden.

In deze studie helpt Petrus ons om keuzen te maken waardoor Jezus zichtbaar(der) wordt in ons leven. Petrus begreep als geen ander dat het best spannend kan zijn in een wereld die niets van Jezus wilde weten, waar je zelfs je leven niet zeker was wanneer je over Hem vertelde. Hij schreef deze brief als christen-coach om het team van Jezus naar de eindstreep te brengen. En één ding is duidelijk in ook deze brief: Geloven doe je samen het best!

Ontdek de rijke bemoediging en aanmoediging die Jezus ons door de pen van Petrus heeft gegeven. Veel leerplezier in de school van Jezus.

Groeikracht

 

Met dank aan Peter Briscoe van de Baptistengemeente Leiden die met de eerste uitgave mede een basis heeft gelegd voor deze studie.

1 Petrus 1:1-2 Aanhef

[Van] Petrus, apostel van Jezus de Gezalfde: aan hen die groepen zijn en als [geestelijke] migranten in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven; 2 door God de Vader voorbestemd om geheiligd te worden door de Geest, tot gehoorzaamheid besprenkeld door het bloed van Jezus de Gezalfde. Genade aan jullie, en vrede vermenigvuldigd.

(JdR rev.2021.1)