Strijd in je denken,
eerder in videovorm op groeikracht verschenen, wordt hierbij aangeboden als artikel. Te gebruiken als studiemateriaal voor jezelf, met je gezin, of in de huiskring; om te leren leven vanuit overwinning. Het beschrijft hoe ons denken door de boze gebruikt wordt, en hoe Jezus ons in de Bijbel handvatten geeft, en door Zijn Geest overwinning wil geven. Dit als wij ons op Hem richten en Zijn Woord toepassen in ons leven.

Strijd in je denken.

Probleemstelling

Iedereen kent strijd in het denken, eindeloze gedachten die door je hoofd gaan en je bezighouden. Je gedachteleven is een zeer belangrijk gebied, omdat het bepaalt wat je doet. Je gedachten zijn de wortel van je woorden en daden. (Gedachten – woorden – daden). Het is dus belangrijk om ‘na te denken over wat je denkt’, en je hart te vullen met goede dingen. Volgens onderzoekers hebben we gemiddeld zo’n 50.000 gedachten per dag, en de inhoud van je gedachten bepalen ons welzijn.

Wanneer je je denken voedt met angstige gedachten, word je bang. Koester je boze gedachten, dan word je boos. Als je jaloerse gedachten toelaat, word je jaloers.

Spreuken 23:7 Want zoals iemand in zijn hart denkt, zo is hij. (KJV)
    (Vroeg of laat komt het eruit in gedrag of houding; aan de vrucht herkent men de boom)

Matth. 12:34 Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond.
   (Nederlands spreekwoord: waar het hart van vol is, loopt de mond van over)

Spreuken 4:23 Behoed (bewaar) uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.

Wanneer je opnieuw geboren bent, heb je een nieuw hart en een nieuwe Geest ontvangen, ben je verlost van de slavernij van de zonden; maar dat betekent niet automatisch dat je denken direct vernieuwd is. De Heilige Geest is de Geest van de waarheid, en Hij leidt ons naar de volle waarheid. (Joh. 16:13a) Hij zal onze ogen openen voor de leugens in ons denken waarin wij geloven. Een leugen is dat, wat tegenover de waarheid van God staat. Een kenmerk van een leugen is dat het je leven beheerst en vreugde ontneemt.

Denk aan zondige gedachten, waardeloze gedachten, negatieve-, niet vergevende- en veroordelende gedachten. Maar denk ook aan verkeerde gedachten over jezelf en verkeerde gedachten over God, die niet in lijn zijn met het Woord van God. Het is dus nodig om de Bijbel, het woord van God te bestuderen en te vergelijken met jouw gedachteleven. Veel mensen zijn vast komen te zitten in onwaarheden en krijgen hierdoor emotionele en zelfs ook lichamelijke problemen.

Voorbeelden van van leugens in je denken:

 • Niemand ziet mij staan, tegenover de waarheid zoals in Ps. 34:16 “De ogen van de Heren rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep
 • Er is niemand die van mij houdt
 • Ik ben waardeloos
 • God is boos op mij
 • Geld maakt gelukkig
 • Met een mooi slank lichaam zou iedereen mij accepteren
 • Je moet meer je best doen dan zal God je zegenen
 • Als ik een goede baan heb, dan is mijn leven zinvol
 • Veel ‘likes’ op facebook maakt mij populair
 • Voor anderen is alles veel makkelijker dan voor mij

VUL

Bijbelse oplossing

In de Bijbel leren we dat de oplossing is, dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Dit door onze gedachten aan te laten sluiten bij Gods gedachten. Dit is een proces wat tijd, onderzoeken en gebed kost, maar ook nederigheid en overgave.

Rom. 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld (de oppervlakkige gewoonte en gebruiken van de tijd waarin wij leven), maar wordt hervormd (veranderd/getransformeerd) door de vernieuwing van uw denken (nieuwe idealen/nieuwe houding), opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is (voor jezelf), het goede, welgevallige en volkomene.

Joh. 8:32 ‘… en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken’.
Door de waarheid eigen te maken en toe te passen.

Praktische oplossing

We zullen alleen veranderd worden als we ook anders gaan denken. Alles start bij het denken, en dan kun je van binnenuit veranderen. God werkt altijd van binnen naar buiten. We moeten ons dus in de eerste plaats bewust worden van wat we denken. Is wat we denken in lijn met Gods woord?

 1. Gedachten gevangen maken

2 Kor. 10:4-5 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen (verkeerde gedachten/ideeën) af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.

Als onze gedachten niet overeenkomen met de waarheid, moeten we leren om de eerste gedachte, ja de eerste gedachte, direct krijgsgevangen te nemen, anders gaat het van kwaad tot erger. De gedachten moeten niet over jou regeren, maar jij over de gedachten. Autoriteit nemen!

De eerste gedachte die niet overeenstemt met de waarheid, daar moet je direct mee aan de slag. Doe je dat niet, dan volgen er nog meer gedachten en dan wordt het steeds lastiger en kom je in een negatieve spiraal terecht. (Denk bijvoorbeeld aan Jozefs boers (jaloersheid). Koning David (overspel/moord). Als David de eerste gedachten direct had aangepakt, dan had het niet zover gekomen dat hij vreemdging en uiteindelijk de man van Bathseba op het slagveld liet vermoorden. Misschien heftige voorbeelden, maar denk ook aan wat minderwaardige gedachten met je kunnen doen. Voor je er erg in hebt wordt het een bolwerk in je denken, wat meer moeite kost om af te breken en waardoor je niet in je bestemming kunt wandelen en veel vreugde mist.

Corrie ten Boom had hier een duidelijk citaat over: ‘Je kunt niet voorkomen dat er vogels boven je hoofd vliegen, maar wel dat ze een nestje op je hoofd bouwen’ 

Een gedachte is dus nog geen zonde, maar wel wat je ermee doet.

Of een gedachten overeenkomt met het Woord van God, ontdek je door het Woord te lezen, door te bidden, door met andere christenen over het geloof te praten, door b.v. de gemeente te bezoeken. In gesprek met medebroeders en zusters kun je je te laten onderwijzen en corrigeren.

 1. Gedachten vervangen (aan/uitdoen)

Als we een gedachten hebben die niet overeenstemt met de waarheid moeten we deze vervangen door de waarheid. Dat moet je zelf doen en dat kan niemand anders voor je doen. Jij moet die keuze maken! Een gedachte vervangen is te vergelijken met het uittrekken van een kledingstuk, en een andere gedachte, net als een kledingstuk aantrekken.

Bijvoorbeeld:    ‘ik ben waardeloos’ = leugen – vervangen door: ‘ik ben Zijn geliefde kind, kostbaar en hooggeschat’ = waarheid
Je bekeert je dus letterlijk van de leugen tot de waarheid.

‘…. Dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.’ (Efeze 4:23)

 1. Goede woorden uitspreken

Daarnaast kun je letten op welke woorden je uitspreek over jezelf en over anderen. Zegenende woorden geven een zegenende atmosfeer om je heen, dat heeft invloed op jezelf en op anderen. Daarom willen anderen graag in je buurt komen. Het tegenovergestelde kan natuurlijk ook.

Spr. 18:20 Van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd, hij wordt verzadigd van de opbrengt van zijn lippen.

De woorden die je spreekt, worden door je eigen oren gehoord en voeden daarmee je binnenste. De vraag is nu: waar voed jij je mee? 

 1. Hart vullen met goede gedachten

In het verlengde hiervan kun je ervoor kiezen om je hart te richten op Gods gedachten en je te vullen met goede en positieve gedachten, want dan zullen die ook uit je mond komen. (gedachten – woorden – daden)

‘Als u dan met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn….’ (Kol. 3:1-2). Het gaat erom, waar je naar kijkt en waar je op gefocust bent.

Wat ook kan helpen zijn proclamatiekaarten of ‘identiteitskaarten’. Een kaart die je bij de hand hebt waarop waarheden vanuit Gods Woord staan; over wat God zegt wie jij bent, en waar je voor bedoeld bent.

In Filippenzen staat een tekst over wat we moeten ‘bedenken’, waar we onze gedachten wel mee moeten vullen (actie van onze kant).

Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. (Filip. 4:8)

 1. De rol van de Heilige Geest hierin

God is in de hemel en de Here Jezus zit aan Zijn rechterhand, maar de Heilige Geest is in onze harten uitgestort om ons in de waarheid te leiden. Zonder de Heilige Geest kun je niets. Het is nodig dat je met Hem samenwerkt in het proces van heiliging om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Samenwerking is hierin het sleutelwoord!

Let op:

Vernieuwing van denken is een proces! De Heilige Geest is hierin je helper, trooster en wijst je steeds weer op het volbrachte werk aan het kruis. Geestelijke groei is groeien in waarheid over jezelf (identiteit), en in waarheid over God (Godsbeeld).

Wees geen hoorders, maar daders van het woord. Kom in actie!

Open
als PDF

[/column]

Plaats een reactie:

*

Jouw e-mailadres wordt niet getoond!

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2022 Baptistengemeente Ichthus Alphen a/d Rijn