Strijd in je denken,
Is eerder in videovorm op groeikracht verschenen, wordt hierbij aangeboden als artikel. Te gebruiken als studiemateriaal voor jezelf, met je gezin, of in de huiskring; om te leren leven wie je bent. Het beschrijft hoe we kunnen leren leven naar het plan hoe God ons heeft bedoeld, een identiteit die alleen mogelijk is door te geloven en te leven IN Jezus. Dat kan wanneer wij leren wat God over ons heeft gezegd, als we IN Jezus leven.

Strijd in je denken.

Probleemstelling

We worstelen vroeg of laat allemaal met de levensvraag ‘Wie ben ik nu eigenlijk?’ Wie ben ik nu echt in de kern van mijn bestaan.

We leven in een maatschappij waarin we makkelijk onze identiteit halen uit wat we doen of wat we hebben, denk hierbij aan ons werk, onze opleiding, onze financiën, ons gezin, taken of positie in de kerk of uit hoe druk we eigenlijk zijn. We kunnen ook identiteit halen uit hoe we eruitzien of wat andere mensen over ons zeggen. Wat ook veel met je identiteit doet is als je vervelende dingen in je leven hebt meegemaakt zoals pesten, afwijzing, misbruik enz. waardoor jij jezelf als waardeloos of overbodig gaat zien.

Veel mensen zijn onzeker en vergelijken zichzelf met anderen en dit werkt nooit iets goeds uit. Als jij jezelf beter vindt dan de ander, word je trots; beoordeel je jezelf slechter dan de ander, dan voel je je minderwaardig. Beiden veroorzaken problemen op meerdere gebieden. Hoe jij naar jezelf kijkt, je zelfbeeld, is zo bepalend voor hoe je in het leven staat, en bepaalt of je zekerheid hebt en of je gezonde relaties kunt aangaan.

Bijbelse oplossing

Voor de zondeval was het duidelijk. God onze Schepper heeft ons identiteit gegeven. We zijn naar het beeld van God geschapen en Hij heeft gezegd: ‘Het was zeer goed’.

Gen.1:27
En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Gen.1:31
En God zag al wat Hij gemaakt had en zie, het was zeer goed.

Na de zondeval was onze relatie met God verstoord, en daardoor zijn we ook onszelf, onze identiteit, kwijtgeraakt omdat we niet meer verbonden waren met God. Er is een leegte in de mens ontstaan en daardoor gaan we op zoek naar andere invullingen om die leegte te vullen. Denk hierbij aan allerlei vormen van verslavingen (alcohol, drug, seks, werk, eten, gamen, goedkeuring van mensen enz.).

Onze bedoelde identiteit kunnen we alleen vinden door geloof in het verlossend werk van Jezus Christus aan het kruis. In Hem zijn we een nieuwe schepping, waardoor we in Hem weer mogen groeien, in het beelddrager zijn van onze schepper. We mogen hersteld worden naar het oorspronkelijk plan wat God met ons had.

2 Kor.5:17
Daarom als iemand in Christus is (door geloof in Hem als Redder), is hij een nieuwe schepping (opnieuw geboren, vernieuwd door de HG); het oude is voorbijgegaan, zie alles is nieuw geworden. (De geest die tot leven gewekt is brengt nieuw leven voort).

 Dit wordt wedergeboorte genoemd en wedergeboorte geeft identiteit. God wil dat wij een sterkte identiteit hebben en weten wie we zijn in Hem; dat we Zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons aanvaarden en ook onszelf accepteren. Dat we stevigheid hebben doordat we geworteld en gegrond zijn in Zijn liefde.

Efeze 3:17
Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent.

Het gaat niet om wat je doet, maar om wie je bent in Hem, dat bepaalt hoe je in het leven staat en of je leven vrucht draagt tot Zijn eer en tot uitbreiding van Zijn koninkrijk. Weten wie je bent in Christus is de basis voor het leven zoals God dat bedoeld heeft.

Kol.1:13
Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet (overgeplaatst -verleden tijd-) in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

We zijn overgeplaatst van het ene rijk; het rijk van de duisternis, naar het andere rijk; het koninkrijk van God. Dit is bovennatuurlijk, het is gebeurd in de geestelijke wereld en daarmee hebben we ook een andere geestelijke realiteit/positie gekregen waaruit we mogen denken, spreken en handelen. Deze nieuwe geestelijke realiteit is niet altijd wat we voelen of ervaren, maar dit mogen we steeds meer gaan ontdekken. We mogen hierin groeien en daardoor herstel vinden in wie we zijn.

In de linker kolom staat een opsomming van wat bij het oude leven hoort. In de rechterkolom staat wat je mag gaan ontdekken wat, in Christus door wedergeboorte, jouw deel is in het nieuwe leven en dit alles alleen door geloof in het verlossend werk van Jezus Christus aan het kruis. Hij gaat door de Heilige Geest dit nieuwe leven, deze nieuwe positie, samen met jou uitwerken zodat het ook zichtbaar gaat worden aan de buitenkant. Dit wordt het proces van ‘heiliging’ genoemd waarin je steeds meer op Jezus gaat lijken.

Dit is een mooi proces, maar niet altijd gemakkelijk. Je leert te breken met zonden en zondige patronen in je leven, je leert je denken te vernieuwen en herstel te vinden voor de pijn die je in het leven hebt opgelopen. Denk bijvoorbeeld aan het ervaren van Gods onvoorwaardelijke vaderliefde als jij met je natuurlijke vader slechte ervaringen hebt gehad, of hoe moeilijk het is om te leven vanuit de rust die God wil geven als je gewend bent aan ‘moeten’.

Matt.11:28 
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn (door religieuze rituelen die geen rust geven), en Ik zal u rust geven (je ziel verfrissen).

We zijn door geloof rechtvaardig geworden in Christus. We mogen recht voor God staan omdat Hij ons in Christus aanvaard en goedgekeurd heeft. We zijn verzoend met God de Vader. In ons woord verzoening zit het woord ‘zoen’ en dat is ook wat we mogen doen; leven vanuit die liefdesrelaties met God de Vader. We hebben na onze wedergeboorte dus een compleet nieuwe geestelijke realiteit gekregen die we mogen gaan ontdekken en waaruit we mogen gaan leren leven.

In Jezus Christus

In het Nieuwe Testament kom je de uitdrukking ‘In Christus zijn’ of ‘één met Christus zijn’ heel vaak tegen. Zeker meer dan 150 keer in de brieven van Paulus. Dit betekent dat Paulus het een zeer belangrijk thema vond. In Christus zijn betekent veel meer dan dat Christus in je woont. Het betekent dat je één bent met Christus. Hij is niet alleen voor ons gestorven, maar wij zijn met Hem gestorven.

In Christus zijn betekent dat we met Jezus zijn gekruisigd, met Jezus zijn gestorven en met Jezus zijn opgestaan in een heel nieuw leven. Dit laten we zien in de waterdoop. God ziet ons in Christus niet langer als zondaren, maar als heiligen. Wij zijn gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd door het bloed van de Here Jezus.

1 Kor.6:11 
Maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.(NBV)

God veroordeelt ons niet omdat het volledige oordeel op Jezus gekomen is en door Hem gedragen is. In Gods ogen zijn wij nu net zo rein, heilig en rechtvaardig als Jezus. God ziet als hij naar je kijkt niet meer jou, maar Christus en in Zijn zoon, ziet Hij jou als volmaakt.

Zullen we dan niet meer zondigen? We zijn heiligen die nog wel eens zondigen, maar we willen niet meer zondigen. We zijn geen slaven meer van de zonden, de macht van de zonden is gebroken op het kruis waardoor wij een keuze hebben gekregen om wel/niet te zondigen. Als we toch in zonden vallen mogen we direct naar het kruis gaan voor vergeving en reiniging en weer opstaan.

Spr.24:16
Want al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op.

Als deze waarheid uit Gods woord van je hoofd naar je hart zakt dan geeft dat bevrijding van allerlei gevoelens van onzekerheid en veroordeling. Je komt tot leven en je mag gaan leren om, met vallen en opstaan, vanuit je nieuwe identiteit te gaan leven.

Praktische oplossing

Hoe leer je je identiteit kennen/ontdekken.

 1. In je nieuwe identiteit stappen (oude mens uitdoen/nieuwe mens aandoen)

  Eigen getuigenis:
  In de periode dat ik zelf worstelde met identiteit heeft God dat aan mij duidelijk gemaakt aan de hand van het stripblad de Donald Duck. Donald Duck wisselt nog weleens van baan. Zo ook in het blad dat ik aan het lezen was. De ene keer is hij politieagent, dan weer brandweerman, dan weer een ander beroep, maar iets dat hij heel goed begrepen heeft is hoe je in je nieuwe identiteit moet stappen. Elke keer als hij een uniform aankrijgt verandert zijn complete identiteit. Hij is niet meer onzeker ofzo, zijn snavel gaat omhoog en hij stapt direct in zijn nieuwe identiteit. Hij is de politie, Hij is de brandweer. Hij denkt spreekt en handelt vanuit zijn gegeven positie. Zo is het bij ons ook, wij mogen de nieuwe mens aandoen, ons met Christus bekleden en leven vanuit onze nieuwe identiteit, leven vanuit wie God zegt dat wij zijn.

 1. BelijdenJij mag gaan belijden – hetzelfde zeggen als, nazeggen van wat het Woord zegt. Niet wat jij van jezelf zegt is belangrijk, maar wat het Woord van God over jou zegt is de waarheid. Je bent wie God zegt dat je bent. (Denken vernieuwen). Laat je ziel (wil, gevoel en verstand) deze waarheid ontvangen. Het geeft kracht in je binnenste.

Bron:johan-linda.com

 

 1. Waarheid horenHeel veel de waarheid horen over wie je bent in Christus en wat door wedergeboorte jouw deel is geworden zodat er geloof komt in je hart! Het woord horen – het woord geloven – in het woord blijven.

Rom.10:17
Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.
(Galaten 2:20)

Open
als PDF
Om op te slaan op je computer, klik hierboven met rechtermuisknop en kies: download- of bewaar als
 1. 24 november 2023

  Dit is een studie waar ik al lang mee worstel. Kom uit een gezin met weinig liefde. Was heel onzeker 1 van een drieling dus voelde me alleen niet compleet samen wel. Zocht aandacht op verkeerde manier,bv door sex te hebben met jongens, thuis geen grenzen.
  Later ben ik getrouwd ( met veel bagage) met n nigeriaan. Er was lichamelijk en geestelijke mishandeling voor jaren. Ben na veel strijd gescheiden.
  Woon nu alleen. In begin heerlijk m’n eigen huisje. Later kwam ik me heel erg tegen. Wie ben ik nu eigenlijk? Zijn veel leugens over mij gesproken. Heb BDD klachten ( dwang gedachten over uiterlijk die heel erg m’n gedachten beheersen) waarheid proclameren over mij zelf blijft lastig. Ik weet niet waarom ik t allemaal vertel maar hoop dat je advies voor me hebt. God zegen !!

  • 4 maart 2024

   Beste Franka,

   Het is al even geleden dat ik het websitebeheer had en zie nu dat er een paar reactie nog niet beantwoord zijn. Excuus hiervoor.
   Het is inderdaad lastig als je in je kindertijd niet geleerd hebt jezelf te accepteren, in je denken.
   Maar ik heb geleerd, na ook veel te zijn gepest vroeger, en na ik op mijn 22e mijn leven aan Jezus gaf, dat Jezus stierf aan het kruis om als eerste mijn ziel te redden van het oordeel, zodat ik vrije toegang zou hebben tot het paradijs.
   Mijn ziel, en mijn geest, verbonden door de Heilige Geest met Jezus en God de Vader, hebben daardoor meer rust gekregen.
   Mijn hoop is buiten het aardse, en daardoor kijk ik minder naar wat mensen zeggen, denken en vinden.
   Door de hele dag in relatie met Jezus te staan, voor zover dat lukt in de drukte, is mijn denken veel minder bezig met het hier en nu hier op aarde.
   Een boek dat mij daarbij goed heeft geholpen indertijd is van Richard Foster, Het feest der navolging.
   Ik bid je Zegen toe, en vooral Jezus’ nabijheid.
   Er is geen vriend zo trouw als Jezus!
   Johan

Plaats een reactie:

*

Jouw e-mailadres wordt niet getoond!

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2022 Baptistengemeente Ichthus Alphen a/d Rijn