In deze zesde studie, de derde van het tweede deel, in de serie Levend bewijs, kijken we naar Petrus hoe hij oproept om kroongetuige te zijn, dichtbij daar waar het soms niet eenvoudig is. Levend Bewijs gaat over Jezus die door jou en mij zichtbaar wordt. In deze studie de vraag: welke Jezus? Lees HIER de inleiding. Schrijf je HIER in om op de hoogte te blijven van nieuwe studie-artikelen.

Maar wat er toe doet, is het hart van de mens dat zuiver is, bescheiden met een kalme geest, dat is wat God kostbaar vindt (1Petr.3:4)

Lees : HIER 1 Petrus 3:1-7

Luister hier naar het artikel

16+ bevat geweld

Bij het lezen van de brieven van Petrus moet je een aantal dingen voor ogen houden:

  • Petrus wandelde 3 jaar met Jezus mee, hij kende Jezus goed!
  • Petrus zei met Jezus te gaan sterven, maar toen Jezus gevangengenomen werd, ontkende Petrus Hem te kennen, hij kende zichzelf goed!
  • Petrus zag zijn vriend en redder sterven aan het kruis, hij wist wat het is om te falen!
  • Petrus is na de opstanding van Jezus in liefde door Hem benaderd, zonder enig verwijt van Jezus’ kant, hij wist wat genade is!
  • Petrus vernam van Jezus dat hijzelf uiteindelijk ook zou lijden en sterven omdat hij bij Jezus hoort, hij wist wat de weg van het kruis inhoud!

Petrus zou, met vallen en opstaan, leren om kroongetuige te durven zijn.

Petrus had eerst een ander beeld voor ogen van de film de Messias. Denk aan de Petrus die zijn zwaard trok, toen Jezus werd gearresteerd. Hij dacht eerder aan een held als Messias dan aan een leidende knecht. Zelfs toen Jezus op het punt stond om naar de Vader op te varen, vroegen de discipelen herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Nog steeds met een aardse koning voor ogen. Maar Jezus had ze al gezegd: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier. (Joh.18:36 )

In het welgestelde westen lijken veel christenen gevoelig voor heldendom en goed imago. De reformatie rekende af met de RKK en haar pracht, praal, contemplatieve ervaringen, en het verheerlijken van heilige vormen. Maar het RKK-kerksysteem waar leken(gewone gelovigen) afhankelijk worden van “heiligere mensen”, komt opnieuw op. In de nieuwe evangelische beweging zien we mensen die zichzelf afhankelijk maken van apostelen die hun een blessing kunnen geven, precies als in RKK waar men afhankelijk is van de zegen van de priester. We zien mega samenkomsten met lichtshows, perfecte ritmes en muziek; en daarnaast verlangen velen naar machtige ervaringen en manifestaties (van de geest). Want Jezus is toch overwinnaar!?

Maar wat bedoelde Petrus met: Jezus is toch overwinnaar?

Wanneer je leest hoe Jezus werd verzocht in de woestijn, dan weet je waarover Jezus overwinnaar is?
Over het aardse vlees, over verlangen naar goed gevoel en succes, over verlangen naar bevrediging, over de neiging om iets te moeten presteren en iemand te zijn met imago, en niet te vergeten overwon Hij zijn eigen wil in de hof van Gethsemane. (Lees Matt.4:1-11 en Luk.22:42)

Is dat het evangelie dat klinkt in vele superkerken met superchristenen op het podium? Jezus had het al gezegd: Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en zij zullen velen verleiden (Marc.13:6). Waarom keuren christenen goed waar Jezus zich tegen verzette en uiteindelijk aan zou sterven? Hoe kan het dat “christenen” miljoenen verdienen terwijl Jezus zei : Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebben jullie het ontvangen, geeft het om niet ? (Matt.10:8)

In de film de Messias sterven de helden als martelaren!

Voor zover we weten gold dat voor 10 van de 12 discipelen van Jezus, en wanneer je Paulus en Matthias meerekent, zijn het er 12. Het volgen van Jezus gaat over: 16+ bevat geweld. Misschien heb je er nooit over nagedacht, maar ook Jezus liet een dergelijke waarschuwing na voor diegene die Hem ECHT willen volgen, en Petrus had die woorden van Jezus ook gehoord.

Het was nooit tot Petrus doorgedrongen dat die woorden voor hem persoonlijk waren, maar zijn ze al bij jou doorgedrongen?

In Luk.14:27 horen we Jezus zeggen: Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn. En in Matt.10:22-24 lezen we: En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden…Een discipel staat niet boven zijn meester, of een slaaf boven zijn heer. Het duurde jaren voordat Petrus deze woorden tot zich door liet dringen, totdat hij besefte hoeveel hem vergeven was en Jezus het hem niet kwalijk nam.

Petrus, wat bedoel jij dan met Jezus volgen?

Petrus schreef in hoofdstuk 2 dat we een getuigenis uit te dragen hebben door de overheid te respecteren. Maar het gaat ook over slaven naar hun meesters (lees werknemers t.o.v. werkgevers), christenen t.o.v. slechten. Petrus toont de kroon van Jezus in de laatste verzen met de woorden:

Daarom zijn jullie geroepen, omdat ook de Gezalfde heeft geleden voor jullie, om jullie een voorbeeld na te laten, opdat jullie in Zijn voetstappen zouden treden. Die geen zonde gedaan heeft, noch dat er bedrog in Zijn mond gevonden is, die, als Hij uitgescholden werd, niet terugschold. Als Hij leed, dreigde hij niet, maar Hij gaf het over aan Hem die rechtvaardig oordeelt; Hij, die onze zonden in Zijn lichaam op het [kruis]hout bracht, waarmee onze zonden zouden sterven, waardoor we nu leven in rechtvaardigheid.

Petrus komt in hoofdstuk 3 dichter bij huis, hij roept op om op dezelfde wijze als Jezus kroongetuigen te zijn in ons eigen huis. Vrouwen naar mannen en mannen naar vrouwen. En dan doet Petrus iets waar je stil van wordt; Petrus neemt de vrouw als voorbeeld, en vergelijkt haar met Jezus.

Niet die RTL7-man, die kennelijk een gevaar is voor de kwetsbare vrouw en daarom gesommeerd moet worden om zijn vrouw als breekbaar aardewerk te benaderen. Petrus is duidelijk: die mannelijke aardse RTL7 houding staat een geestelijk leven in de weg. Nee, de vrouw is hier degene die wordt opgeroepen om… op diezelfde wijze als Jezus (3:1) zich te wijden, zelfs in het lijden, aan de taak van het redden van haar man. Zoals Jezus (2:21-24) geleden heeft om te redden, op diezelfde wijze, krijgt de vrouw die hoge eer toegekend

Wat vindt God belangrijk?

Dan als laatste, en niet het minste de vragen die je kunnen helpen om opnieuw voor het ware evangelie, voor Jezus en die gekruisigd te kiezen:

Wat wil je allemaal presteren voor God?
Waarin wil je je christen-zijn bewijzen of hebben bewezen?
Waarin zoek jij bevrediging van aards genot? (onder de noemer van christendom)

Petrus heeft het geheim van de kroon van Jezus in simpele woorden neergezet, met vrouwen tot voorbeeld: Maar wat ertoe doet, is het hart van de mens, dat zuiver is, bescheiden met een kalme geest, dat is wat God kostbaar vindt.

Daarmee kun je eigenlijk niets presteren, dan alleen je leven geven om te sterven aan het aards presteren. Het enige bewijs is een levenshouding waarin Hij groter moet worden en ik kleiner. (Joh 3:30). Opwekking begint bij jezelf, daar waar Jezus jouw hart nederig en zuiver mag maken, bescheiden met een kalme geest, in reddende liefde voor allen om je heen.

Ik weet het, het is niet eenvoudig om tegen de stroom van het populair christendom in te zwemmen, en het kruis te dragen als een kroongetuige…maar: houdt vol en hoor Jezus zeggen: Want zie ik ben met jullie tot aan het einde van wereld…die weg van het kruis leidt tot het eeuwige leven!

Want nauw is de poort, en smal de weg die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. (Matt. 7:14)

Dat is wat anders dan veel broadway kerken uitdragen.

Klik hier voor PDF
© 2020 Baptistengemeente Ichthus Alphen a/d Rijn
   

Met Petrus leren getuige te zijn in deze tijd.

Deze studie is geschreven om te helpen, en aan te moedigen om getuige te zijn, midden in onze samenleving waar het christelijke leven naar de rand is geduwd. Petrus gebruikt het beeld van levende stenen, aan elkaar verbonden, op elkaar voortbouwend. Maar dit alles op het fundament, de hoeksteen Jezus. Dat moet toch zeker een zichtbaar en levend gebouw worden? Jezus zei: een lamp zet je toch ook niet onder maatemmer(korenmaat).

Stilstand is achteruitgang is niet alleen een gezegde, dit is een geestelijke waarheid. Zij die achterbleven in de tocht die Israël ging door de woestijn, zij vielen als eerste ten prooi aan de vijand. Zo werkt satan met zijn listen. Hij weet dat gelovigen zwak zijn wanneer ze losraken van de geloofsgemeenschap. In het volgen van Jezus kennen we drie uitdagingen:

Paulus schrijft in Kolossenzen: Een christen is overgebracht van deze wereld naar het Koninkrijk van Jezus; van het duister in het licht. Om licht te verspreiden...maar lukt dat achter de voordeur, of vanachter de TV/PC?

Openlijk ons licht laten schijnen met de opdracht om geloof, genade, vergeving, liefde, moed, vertroosting en bemoediging te laten zien. Jezus heeft het geschonken, heeft ons geroepen om een kerk te zijn van levende stenen; om de boodschap van Gods redding door Jezus te verspreiden.

In deze studie helpt Petrus ons om keuzen te maken waardoor Jezus zichtbaar(der) wordt in ons leven. Petrus begreep als geen ander dat het best spannend kan zijn in een wereld die niets van Jezus wilde weten, waar je zelfs je leven niet zeker was wanneer je over Hem vertelde. Hij schreef deze brief als christen-coach om het team van Jezus naar de eindstreep te brengen. En één ding is duidelijk in ook deze brief: Geloven doe je samen het best!

Ontdek de rijke bemoediging en aanmoediging die Jezus ons door de pen van Petrus heeft gegeven. Veel leerplezier in de school van Jezus.

Groeikracht

 

Met dank aan Peter Briscoe van de Baptistengemeente Leiden die met de eerste uitgave mede een basis heeft gelegd voor deze studie.

1 Petrus 3:1-7

1Op diezelfde wijze vrouwen, onderwerp je aan jullie mannen, opdat wanneer sommige [mannen] ongehoorzaam zijn aan het Woord, zij gewonnen worden zonder een woord, door de levensstijl van hun vrouwen, 2 en ze daardoor ontzag krijgen voor jullie pure levensstijl.

3Dat gaat niet over uiterlijkheden zoals mooie kapsels, goud of mode; 4Maar [wat ertoe doet is] het hart van de mens, dat zuiver is, bescheiden met een kalme geest, dat is wat God kostbaar vindt.

5Zoals de vrouwen van vroeger hun hoop stelde op God, zichzelf onderwerpende aan hun mannen. 6Zoals Sara luisterde naar Abraham, hem heer noemende, vanwie jullie kinderen zijn geworden; goed doende, zonder angst voor enige onderdrukking.

7De mannen op dezelfde wijze; ga met jullie vrouwen om in wijsheid, zoals met kwetsbaar porselein, haar erende als partner in de genade van het leven; opdat jullie gebeden niet verstoord worden.

(JdR 2021)