Gods stem verstaan 
is eerder in videovorm op groeikracht verschenen, wordt hierbij aangeboden als artikel. Te gebruiken als studiemateriaal voor jezelf, met je gezin, of in de huiskring; om te leren hoe je Gods stem kan verstaan. Het beschrijft hoe we bewust kunnen worden van Gods stem, en hoe je de verstoringen weg kan doen om een open kanaal te hebben naar God.

Bekijk de video HIER

Gods stem verstaan

Probleemstelling

Veel mensen hebben het verlangen om de stem van God te horen en Hij wil ook tot ons spreken! Toch blijkt in de praktijk van ons dagelijks leven dat het lastig is om Gods stem te horen en zijn we daar eigenlijk onervaren mee. We zouden ons dan kunnen afvragen: is het eigenlijk wel mogelijk om Gods stem te horen, en daarmee Zijn leiding en Zijn wijsheid in ons gecompliceerde leven te ervaren? Denk daarbij o.a. aan allerlei grote en kleine beslissingen en keuzen die je dagelijks moet maken en waarbij je graag van God zou willen horen.

En als God spreekt, hoe kan ik dat dan horen?

Vaak is er ook verwarring over welke stem van God komt, welke stem uit ons eigen gedachteleven en welke stem van Gods tegenstander. Daarnaast is het ook moeilijk om de rust, tijd en stilte te zoeken, in ons hectische leven, om ook echt op Hem af te stemmen en te luisteren naar wat Hij ons wil zeggen.

Bijbelse onderbouwing

In de eerste plaats wil God dat we Zijn stem verstaan, Hij wil relatie met ons hebben en Hij wil met ons spreken. Denk maar aan het eerste Bijbelboek Genesis waar God met de mens wandelde en communiceerden. Door heel de Bijbel heen, van het begin tot het einde, is God een sprekend God. Denk bijvoorbeeld maar aan het spreken van God tegen Mozes, Elia en Samuel (OT), maar ook Paulus, Ananias, Filippus (NT).

De echte vraag is niet of God spreekt, maar of wij luisteren. Eigenlijk is het heel natuurlijk om Zijn stem te horen. Het is net als in een goede relatie waarbij je heel vertrouwd met elkaar bent en soms zonder woorden al aanvoelt wat de ander nodig hebt.

Matt. 4:4   De mens zal niet van brood alleen leven (aardse dingen), maar van elk woord dat uit de mond van God komt (Zijn belofte).

Joh. 6:63b   Jezus zegt: De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.  

Het is dus noodzakelijk en van levensbelang om Gods stem te verstaan. God spreekt tot iedereen, zowel tot de rechtvaardige als tot de onrechtvaardigen, met dit verschil dat alleen de gelovigen (rechtvaardigen) Zijn stem kennen en herkennen, maar de ongelovigen (onrechtvaardigen) Zijn spreken (nog) niet als de stem van God herkennen.

Joh. 10:27   Mijn schapen (degene die Zijn eigendom zijn) horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

De schapen herkennen de stem van de Herder, naar iemand anders luisteren ze niet. Ze kennen de klank van Zijn stem. Lammetjes mogen dat leren tijdens het opgroeien, maar de schapen kennen Zijn stem. Zo mogen wij ook leren en groeien naar volwassenheid in het (her)kennen van Gods stem. Denk ook maar aan het verhaal van Samuël die de stem van God in eerste instantie niet herkende, ook de priester Eli begreep pas na de derde keer dat de Here zelf Samuël riep.

1 Samuël 3:7   Nu kende Samuël de Heere nog niet; het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard.

Hoe spreekt God?

God is Geest; de bron van Leven (Joh. 4:24) en Hij communiceert door de Heilige Geest met onze menselijke geest. Wij bestaan uit geest, ziel en lichaam. Je kunt zeggen: wij zijn een geest, we hebben een ziel (wil, gevoel en verstand) en wonen in een lichaam. Als God tot onze geest spreekt moeten we wel luisteren en gehoorzamen, we hebben daar een keuze in. Nadat we het woord van God in onze geest horen moet dat nog wel door onze ziel heen om het lichaam in actie te zetten.

bron: Andrew Wommack

 

 

Bijvoorbeeld: je krijgt een impulsgedachten om iets te doen voor iemand en je realiseert je dat het de stem van God is (je ontvangt dit in je geest). Om te gehoorzamen moet het door je wil/gevoel en verstand (ziel) voordat je daadwerkelijk tot gehoorzaamheid (lichamelijke actie) over kan gaan.

 

 

 

God kan op veel manieren tot ons spreken: Door zijn Woord de Bijbel, door Zijn Geest, stille stem in je hart, door vrede/onvrede, dromen, visioenen, beelden (Hand. 21:8-14), door andere mensen, door de natuur, muziek e.d. God kan echt alles gebruiken om met jou te communiceren. Hij spreekt op een unieke manier met iedereen. Belangrijke toetssteen bij het verstaan van Gods stem is dat Hij nooit tegen zijn eigen woord ingaat; het is nooit in strijd met het geschreven woord van God!!

Hoe nu praktisch

1.     Geloof en verwachting

Om Gods stem te horen moet je geloven dat Hij daadwerkelijk tot ons wil spreken. Geloof en verwachting/verlangen zijn nodig om Zijn stem te verstaan. Dit is een keuze! Geloof gaat vooraf aan het zien!

Hebr. 11:6   Zonder geloof is het echter onmogelijk om God (wandelen met hem) te behagen, want wie tot God komt (dichtbij) moet (noodzakelijk) geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem (ernstig/ijverig) zoeken.

Jac. 4:8   Nader tot God en Hij zal tot u naderen.

Als jij tot Hem nadert (met focus, afstemming, luisterhouding, verwachtingsvol) volgt de belofte dat Hij tot jou nadert.

 

2.     Focus

Zijn we afgestemd, gefocust, op Hem? Dit kun je doen door alle andere stemmen en afleiding te laten zwijgen. Dit doe je door alle afleiding van buitenaf te sluiten (extern): deur op slot, (mobiele)telefoon uit en even gewoon niet bereikbaar zijn voor mensen.

Mattheüs 6:6   Maar u, wanneer u bidt, ga in de binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

In de binnenkamer word je dan stil voor God en alles wat er in je hoofd komt aan dingen die je nog moet doen schrijf je op en dingen die je wil uitspreken in gebed spreek je uit naar God (intern) dan komt er een moment dat het stil wordt in je hoofd en er echte rust/vrede is. Wat kan helpen om je te focussen en je ziel tot rust te brengen is rustige aanbiddingsmuziek.

David sprak in de Psalmen zijn ziel toe om te zwijgen voor God.

Psalm 62:6   Zeker, mijn ziel, zwijg voor God (onderwerp je aan God), want van Hem is mijn verwachting.

Psalm 37:7   Zwijg voor de Heere en verwacht Hem.
Be still before the Lord; wait patiently for Him and entrust yourself to Him. (NIV)

3.     Tijd doorbrengen in Zijn aanwezigheid

Door tijd met Hem door te brengen. Zitten aan de voeten van Jezus; van Hem te leren. Denk hierbij aan Maria die het beste deel gekozen had door te zitten aan de voeten van Jezus. Als jij je hart met Hem deelt, dan deelt Hij Zijn hart met jou. Psalm 25:14 spreekt dan ook over deze vertrouwelijke omgang met God.

 

4.     Heilig leven leiden

(Ps. 95:7-8) en (Hebr. 4:7b)    Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide en de schapen van Zijn hand. Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet.

Zorg dat je ontvangstkanaal open is en je hart zacht en ontvankelijk. Doe zonden en ongeloof weg uit je leven, wees eerlijk, oprecht en betrouwbaar! Als de Heilige Geest je wijst op dingen die je moet belijden of in orde moet maken, doe dat dan want als je niet gehoorzaam bent wordt je hart harder en wordt het lastiger om gevoelig te zijn voor Zijn stem en leiding.

 

5.     Wat heeft God al gesproken?

Vaak zonder dat we het ons bewust zijn heeft God al veel tot ons gesproken voor latere tijden in het leven waarin we stormen ervaren. Denk bijvoorbeeld aan trouwtekst, dooptekst e.d. Dit zijn Gods woorden die op ons leven zijn gelegd en waar we Zijn stem in kunnen horen in moeilijke tijden, waar we ons aan vast kunnen houden en kracht uit kunnen halen. Zoek deze teksten op en laat je erdoor bemoedigen! Neem een schrift en schrijf deze teksten op en ook andere teksten waarin je Gods stem voor jou persoonlijk herkent. Als je dit een periode doet en terugleest ga je een lijn zien en word je steeds opnieuw bemoedigd als je terugleest wat God al gesproken heeft.

Open
als PDF
Om op te slaan op je computer, klik hierboven met rechtermuisknop en kies: download- of bewaar als
Plaats een reactie:

*

Jouw e-mailadres wordt niet getoond!

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2022 Baptistengemeente Ichthus Alphen a/d Rijn